SOLTÉSZ ÉVI

– bemutatkozás –

 

Soltész Évi

Fiatal korom óta foglalkoztat a világunk és főként az emberi tudat láthatatlan, finom rendszere, működése és összefüggései.

Eleinte csak érdekesnek találtam és elolvastam minden olyan kezem ügyébe kerülő könyvet és cikket, amely az emberi pszichével foglalkozott, de hamar rá kellett döbbenjek arra, hogy ez a téma sokkal mélyebben hat rám és önmagamra vonatkoztatva lényegretörőbben érint és természetesebb módon érdekel, mint ahogy addig a nyugati szemléletek és módszertanok ízlelgetése alapján gondoltam és tapasztaltam. Mondhatni szinte automatikusan merültek fel bennem azok a mélyebb megértésre szomjazó önismereti kérdések, amelyek a keleti hagyományok felé tereltek, egyre intenzívebbé, tudatosabbá és fókuszáltabbá téve a kutatásomat.

2002-től, megismerkedve a védikus hagyománnyal és a jóga összetett rendszerével, fokozatosan elkezdett feltárulni előttem egy csodálatos térkép, amely képes rálátást adni önmagamon keresztül nemcsak az emberi psziché és a világunk mandalaszerű sokszínűségére, hanem képes megmutatni többek között azt a vezérfonalat is, mely a középpontból eredeztethető, s mely mindent áthat, s minden mögött láthatatlanul meghúzódik, sőt magát a megnevezhetetlen és megfoghatatlan középpontot és annak lényegiségét is képes feltárni.

Mivel a védikus hagyomány – a többi ősi hagyományhoz képest szinte a legteljesebben és legkevésbé megváltoztatott formában –  a védikus írásokban, szanszkrit nyelven maradt ránk, ezért ennek a „térképnek az olvasásához” és közvetlenebb megértéséhez nagy segítséget jelentett a szanszkrit nyelvnek már egy általánosabb és átfogóbb ismerete is. Az évek során, ezen védikus írások értelmezésében és az ezekben való eligazodásban nagyon sok segítséget kaptam tanítóimtól és szakértő barátoktól, de mindvégig volt bennem egy látens vágy arra vonatkozóan, hogy magam is képes legyek megérteni az eredeti szanszkrit szövegeket, melyek plusz segítséget adhatnak önmagam és a körülettem lévő világ tapasztalati úton való mélyebb megértéséhez és átéléséhez.

2016-ban kezdtem el a szanszkrit nyelv tanulását a Szanszkrit Akadémián. Tanárom, Dóka Róbert és az általa felépített tanfolyami anyag segítségével természetes könnyedséggel, lépésről-lépésre sajátítottuk el a szanszkrit nyelv csodálatosan megszerkesztett, bár néha bonyolultnak tűnő grammatikai rendszerét, s mindezt úgy, hogy közben segített nekünk az ősi írások – mint pl. a Bhagavad-gita – nyelvhasználatát közelebb hozni a mai kor szóhasználatához és utakat mutatni azok értelmezéséhez.

2020 őszétől a tanulmányaimat egy másik minőségben folytathatom, átadva a szankszkrit ismereteimet mindazoknak, akik szintén érdeklődnek a szanszkrit nyelv szépsége iránt.

 

A légzéses és meditációs tanfolyamokat már az új oldalunkon keresd: Szabad Test - Szabad Tudat Iskola Elrejtés